Jednatel společnosti Eurobarge s.r.o. pan Ivo Vyskočil osobně doprovodil loď  "Sedmikráska" při plavbě z Francie přes La Manche do anglického přístavu Dover. Plavba dále pokračovala podél anglického pobřeží a po Temži loď proplula Londýnem až do svého domovského kotviště.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.
Certifikát ES o přezkoušení typu

Firma získala CERTIFIKÁT ES o přezkoušení typu na rekreační plavidlo >> více

Dutch Barge