KDE LZE PLOUT

PROVOZ PLAVIDEL SE SPALOVACÍMI MOTORY
NA VODNÍCH CESTÁCH ČR

verze: 20090505

Z odst.5 § 7 zákona 254/2001 Sb., o vodách,) vyplývá, že plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených rozhodnutím vodoprávního úřadu.

Hlavní zásady vyhlášky č. 241/2002 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

 1. Úplný zákaz plavby plavidel se spalovacími motory je taxativně uveden v příloze č.1 k vyhlášce:
  - na vodních nádržích uvedených v příloze č.1, tabulce č.1 a vyznačených na (mapě)
  - na úsecích vodních toků uvedených v příloze č.1, tabulce č.2

úseky vodních toků se zákazem plavby mohou být označeny plavebním znakem A 12

 1. Rozsah užívání povrchových vod k plavbě upravuje vyhláška takto:
  1. Plavba ve výtlačném režimu rychlostí nejvýše do 25 km/hod je možná na všech povrchových vodách, kde není výslovný zákaz plavby plavidel se spalovacími motory
  2. Plavba mimo výtlačný režim je možná pouze:

- bez omezení rychlosti ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu pro úseky povrchových vod uvedených v příloze č. 2 vyhlášky. Tam, kde na povrchových vodách není plavba zakázána, je plavba plavidel se spalovacími motory možná pouze ve výtlačném režimu plavby (tj. při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při němž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný), nejvýše rychlostí 25 km/hod. v těchto úsecích:

Řeka

Úsek

Labe

od ř. km 102,2 Chvaletice po státní hranici se SRN

Vltava

od ř. km 91,5 Třebenice po soutok s Labem, včetně ústí Berounky po přístav Radotín

Vltava

od ř. km 135,0 Kamýk n/Vlt. po ř. km 140,0

- v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 3 je možná plavba jen ve vzdálenosti větší než 25 m, je-li poměr výkonu motoru (v kW) a výtlaku plavidla v (t) roven nebo je menší než 60:

Řeka

Úsek

Vltava

od ř. km 105,0 Živohošť (ústí Mastníka) po ř. km 128,93 Vestec (silniční most) od 15. září do 15. června

Vltava

od ř. km 159,9 Orlík n/Vlt. (Žďákovský most) po ř. km 193,0 Rejsíkov; od ř. km 159,9 Orlík n/Vlt. (Žďákovský most) po ř. km 179,0 pouze v období od 1. června do 31. října

 1.  
  1. Vodní lyžování lze provozovat pouze na vymezené ploše povrchových vod plavebními znaky. Podmínkou pro provoz je dobrá viditelnost a doba provozu je stanovena od 8 do 12 hod a od 14 do 19 hod mimo neděle, státní svátky a ostatní svátky

označeno plavebním znakem E 17

 1.  
  1. Režim plavidel v kluzu a vodní skútry lze provozovat pouze:
   • na povrchových vodách neuvedených v příloze č .4 vyhlášky,
   • na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky,
   • mimo vlastní plochu vod využívaných pro koupání a mimo okolí tohoto místa,
   • na povrchových vodách, které se ani zčásti nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní památky, přírodní památky, přírodního parku,evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
   • za podmínky dobré viditelnosti.

Doba provozu je stanovena od 8 do 12 hod a od 14 do 19 hod mimo neděle, státní svátky a ostatní svátky

označeno plavebním znakem E 21 nebo E 24

 1. Na vodních nádržích uvedených v příloze č.4 je možná veřejná lodní doprava a plavba plachetnic, včetně plachetnic využívajících pomocný lodní spalovací motor
 2. Je zakázáno provozovat plavbu na povrchových vodách po vyhlášení druhého a třetího stupně povodňové aktivity, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak
 3. K plavbě motorovým plavidlem nutno jako palivo používat pouze bezolovnatý benzín, naftu nebo plyn a k mazání motoru používat olej označený výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí

Mapa vodních ploch a toků ČR (soubor ke stažení pod textem) s informacemi pro plavbu plavidel se spalovacími motory

 

    Zákaz plavby se spalovacím motorem na vybraných vodních nádržích
úplný seznam je v příloze č.1 tabulce č. 1 vyhlášky č. 241/2002 Sb.

 • Bystřička
 • České Údolí
 • Horní Bečva
 • Jesenice
 • Jevišovice
 • Jordán
 • Lipno II (vyrovnávací zdrž)
 • Nechranice
 • Nové Mlýny II
 • Olešná
 • Pastviny I a II
 • Pístov
 • Plumlov
 • Seč
 • Slezská Harta

    Zákaz plavby s výjimkou veřejné vodní dopravy a plavby plachetnic s pomocným spalovacím motorem

 • Brněnská
 • Hracholusky
 • Lipno I
 • Máchovo jezero
 • Nové Mlýny I, III
 • Vranov
 

Příloha č.1

Vodní nádrže a vodní toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory

Tabulka č. 1 - Vodní nádrţe

 

č.

hydrologické číslo povodí

název vodní nádrţe

vodní tok

okres

1

1-03-03-025

Seč

Chrudimka

Chrudim

2

1-03-03-025

Padrty (Seč II)

Chrudimka

Chrudim

3

1-03-03-031

Práčov (Kříţanovice II)

Chrudimka

Chrudim

4

1-03-05-021

Paříţov

Doubrava

Chrudim

5

1-01-01-005

Labská

Labe

Trutnov

6

1-01-01-067

Les Království

Labe

Trutnov

7

1-02-01-011

Pastviny I.

Divoká Orlice

Ústí nad Orlicí

8

1-02-01-011

Pastviny II.

Divoká Orlice

Ústí nad Orlicí

9

2-04-07-004

Mšeno

Mšenský potok

Jablonec nad Nisou

10

2-04-07-016

Bedřichov

Černá Nisa

Liberec

11

2-04-07-014

Harcov

Harcovký potok

Liberec

12

2-04-07-027

Fojtka

Fojtka

Liberec

13

2-04-07-029

Mlýnice

Albrechtický potok

Liberec

14

1-02-01-076

Ivanské jezero

Javornický potok

Rychnov nad Kněţnou

15

1-15-05-005

Hranice (Studánka)

Rokytnice

Cheb

16

1-13-01-066

Jesenice

Odrava

Cheb

17

1-13-02-021

Březová

Teplá

Karlovy Vary

18

1-13-02-114

Kadaň

Ohře

Chomutov

19

1-13-02-121

Nechranice

Ohře

Chomutov

20

1-14-01-007

Újezd

Bílina

Chomutov

21

1-14-01-014

Zaječice

Hutní potok

Chomutov

22

1-14-01-018

Jiřetín II

Loupnice

Most

23

1-06-01-121

Lipno II.

Vltava

Český Krumlov

24

1-07-03-020

Jeţkov

Ţirovnice

Pelhřimov

25

1-07-03-035

Zhejral

Studený potok

Jihlava

26

1-07-04-075

Jordán

Košinský potok

Tábor

27

1-08-05-099

Chotobuš

Kotenčický potok

Příbram

28

1-09-01-001

Pilská

Sázava

Ţďár n/Sázavou

29

1-09-01-004

Strţ

Strţský p.

Ţďár n/Sázavou

30

1-09-02-033

Sedlice

Ţelivka

Pelhřimov

31

1-09-02-035

Vřesník

Ţelivka

Pelhřimov

32

1-09-02-068

Trnávka

Trnava

Pelhřimov

33

1-09-02-108

Němčice

Sedlický potok

Benešov

34

1-10-02-108

Č. Údolí

Radbuza

Plzeň-město

35

1-11-01-036

Klabava

Klabava

Rokycany

36

1-11-04-014

Jince

Ohrazenický p.

Příbram

37

1-11-04-026

Záskalská

Červený potok

Beroun

38

1-11-04-026

Dráteník

Červený potok

Beroun

39

1-11-04-054

Suchomasty

Suchomastský potok

Beroun

40

4-10-02-047

Nemilka

Nemilka

Šumperk

41

4-11-02-037

Potštát

Velička

Přerov

42

4-16-01-047

Pístov soustava rybníků

Koţeluţský potok

Jihlava

43

4-16-01-056

Bítovčice

Křenický potok

Jihlava

44

4-21-08-064

Štítná

Zelenský potok

Zlín

45

4-21-08-062

Šanov

Rokytenka

Zlín

46

4-10-02-070

Moravská Třebová

Třebůvka

Svitavy

47

4-11-01-094

Horní Bečva

Roţnovská Bečva

Vsetín

48

4-11-01-088

Bystřička

Bystřička

Vsetín

49

4-12-01-057

Plumlov

Hloučela

Prostějov

50

4-13-01-103

Luhačovice

Luhačovický

Zlín

51

4-14-03-009

Jevišovice

Jevišovka

Znojmo

52

4-17-01-001

Nové Mlýny II

Dyje

Břeclav

53

4-15-02-020

Křetínka

Křetínka

Blansko

54

2-03-01-060

Olešná

Olešná

Frýdek-Místek

55

2-03-01-032

Baška

Baštice

Frýdek-Místek

56

4-16-01-105

Mohelno

Jihlava

Třebíč

57

4-10-01-061

Dlouhé stráně

Desná

Šumperk

58

1-06-02-039

Husinec

Blanice

Prachatice

59

1-07-02-016

Cep

zatop. těţební jáma

Jindřichův Hradce

60

1-07-02-075 aţ 077

Vlkov

zatop. těţeb. jáma

Tábor

61

2-02-02-055

Slezská Harta

Moravice

Bruntál

           

 

Tabulka č. 2 - Úseky vodních toků

Poř. č. toku

Název toku a lokalita určující počátek - není-li uvedena je počátkem pramen vodního toku

Číslo hydrolog. pořadí ukončujícího

Ukončující profil toku – název lokality

1

Labe

1-01-01-061

jez Debrné

2

Úpa

1-01-02-055

jez Temný důl

3

Metuje

1-01-03-049

jez pevný Nové Město n. M.

4

Divoká Orlice

1-02-01-050

jez pevný Kostelec n.O.

5

Tichá Orlice

1-02-02-059

jez Ústí nad Orlicí – Kerhartice

6

Orlice

1-02-03-005

ústí do Labe

7

Loučná

1-03-02-062

jez Zámrsk

8

Chrudimka

1-03-03-031

vyr. nádrţ Práčov

9

Doubrava

1-03-05-045

jez "Zámecký" Ţleby

10

Cidlina

1-04-04-015

kam. most Libice n.C.

11

Jizera

1-05-01-054

ústí Olešky Semily

12

Jizera (od Benátek nad Jizerou)

1-05-03-013 aţ 015

Sojovice

13

Lomnický potok

1-13-02-030

Stanovice

14

Libocký potok

1-13-01-080

Horka

15

Libava

1-13-01-084

Libavské Údolí

16

Rolava

1-13-01-157

Chaloupky

17

Teplá

1-13-02-001

Podhora

18

Pramenský potok

1-13-02-008

Mnichov

19

Ohře

1-13-02-121

úsek VD Nechranice - jez Stranná (vodárenský odběr prostřednictvím PVN - ÚV Velebudice)

20

Rybný potok (Gottleuba)

1-15-02-020

státní hranice

21

Přísečnice

1-15-03-017

silniční most silnici II/224 (před nádrţí Přísečnice)

22

Černá Voda

1-15-03-021

Černý Potok

23

Flájský potok

1-15-03-029

Fláje

24

Moravice

2-02-02-065

Kruţberk

25

Ostravice

2-03-01-015

Šance

26

Morávka

2-02-01-042

Morávka

27

Lomná

2-03-03-008

Horní Lomná

28

Černý potok

2-04-04-056

Velký Kraš

29

Černá Nisa

2-04-07-016

Bedřichov

30

Kouba

4-02-02-010

státní hranice

31

Morava

4-10-01-027

Hanušovice

32

Desná

4-10-01-065

pod Hučivou Desnou

33

Nemilka

4-10-02-047

Nemilka

34

Oslava

4-10-03-051

Dlouhá Loučka

35

Stanovice

4-11-01-018

Karolinka

36

Juhyně

4-11-02-010

Rajnochovice

37

Velička

4-11-02-041

Olšovce

38

Velká Haná

4-12-02-003

Hamiltony

39

Malá Haná

4-12-02-008

Opatovice

40

Fryštácký potok

4-13-01-032

Fryšták

41

Dřevnice

4-13-01-015

Slušovice

42

Kolelač

4-13-01-087

Bojkovice

43

Ludkovický potok

4-13-01-106

Ludkovice

44

Velička

4-13-02-037

Javorník

45

Ochoz (Řečice)

4-14-01-030

Nová Říše

46

Pstruhový potok (Pstruhovec)

4-14-01-065

Landštejn

47

Svratka

4-15-01-037

Vír

48

Bělá

4-15-02-050

Boskovice

49

Maršovský potok

4-16-01-028

Hubenov

50

Brtnice

4-16-01-072

Stříţov

51

Oslava

4-16-02-093

Čučice

52

Kyjovka

4-17-01-068

Koryčany

53

Vlára

4-21-08-057

Vlachovice

54

Dyje (česko-rakouská st. hranice)

4-14-02-001

Znojmo

55

Svratka (od v. díla Brněnská)

4-15-01-147 aţ 153

Brno, jez Kamenný mlýn

56

Malše

1-06-02-035

VN Římov

57

Blanice

1-08-03-025

VN Husinec

58

Vltava

1-06-01-063

VN Lipno I

59

Luţnice

1-07-03-078

v CHKO Třeboňsko

60

Otava

1-08-03-099

Václavský jez v Písku

61

Sázava

1-09-03-181

Pikovice

 

Příl.2

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod.

 1. Labe:
  od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.
 2. Vltava:
  1. od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,
  2. od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140.

 

Příl.3

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod., při stanoveném poměru výkonu motoru či motorů a výtlaku plavidla

Vltava:

 1. od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most), v období od 15. září do 15. června,
 2. od říčního kilometru 159,90 (Orlík nad Vltavou, Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov); v úseku od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční kilometr 179 pouze v období od 1. června do 31. října.

Příl.4

Vodní nádrže, kde se upravuje rozsah užívání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory tak, že na těchto nádržích je možná pouze veřejná vodní doprava a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívajících pomocný lodní spalovací motor

 

č.

hydrogeologické číslo povodí

název vodní nádrţe

vodní tok

okres

1.

1-06-01-115

Lipno I

Vltava

Český Krumlov

2.

4-14-02-051

Vranov

Dyje

Znojmo

3.

4-14-03-072

Nové Mlýny I

Dyje

Břeclav

4.

1-10-01-174

Hracholusky

Mţe

Plzeň sever, Tachov

5.

1-14-03-067

Máchovo jezero

Robečský potok

Česká Lípa

6.

4-15-01-147

Brněnská

Svratka

Brno-město

7.

4-17-01-011

Nové Mlýny III

Dyje

Břeclav

 

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.
Certifikát ES o přezkoušení typu

Firma získala CERTIFIKÁT ES o přezkoušení typu na rekreační plavidlo >> více

Dutch Barge