Historie společnosti

Společnost Eurobarge s.r.o. byla založena jednatelem společnosti za podpory majitelů a ředitelů britských společností s dlouholetou zkušeností v oblasti managementu a výroby lodí za účelem výroby těchto lodí pro britský trh. Za několik posledních let jsme si vybudovali velmi silné obchodní vztahy mezi naší společností jako výrobcem nových lodí a britskými společnostmi jako prodejci těchto lodí (např. společnost Northwich boat company), které poskytují zároveň i servisní služby.

V roce 2011 jsme se přestěhovali do větších výrobních prostorů o rozloze 2000 ma spustili na Vltavu první repliku holandského plavidla (Dutch Barge)  splňující evropskou směrnici pro rekreační plavidla v konstrukční kategorii C, (příbřežní vody) určenou pro českého zákazníka.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.
Certifikát ES o přezkoušení typu

Firma získala CERTIFIKÁT ES o přezkoušení typu na rekreační plavidlo >> více

Dutch Barge